Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR 74/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR   74/2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK

z dnia 22 maja 2014 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck
z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
                dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych                                             na dzień 25 maja 2014 roku

 

Na podstawie art. 184 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku wprowadza się następującą zmianę:

 

  1. Uzupełnia się skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Woli Młockiej i powołuje się do składu Panią Aldonę Krajewską.
  2. Uzupełnienie składu Komisji następuje w związku ze zmniejszeniem się jej składu  poniżej minimalnego dopuszczalnego składu.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

/-/ Waldemar Godlewski

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Iwański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2014 09:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Iwański
Ilość wyświetleń: 565
23 maja 2014 09:01 Przemysław Iwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl