Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR 64/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 64/2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK

z dnia 13 maja 2014 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck
z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 

Na podstawie art. 182 § 1  pkt. 1 i 184 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku wprowadza się następującą zmianę:

 

  1. Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ościsłowie Martynę Krajewską z powodu zrzeczenia się członkowstwa.
  2. Powołuję się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ościsłowie Ewę Grudzińską.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

                                                                            /-/ Waldemar Godlewski

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2014 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Iwański
Ilość wyświetleń: 689
13 maja 2014 14:33 Przemysław Iwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl