Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 zobacz archiwum »

Zarządzenie nr 50 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 50

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK

z dnia 11 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej  dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych

na dzień 25 maja 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21 poz. 112 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wyznaczam na obszarze Gminy Glinojeck dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. następującą obwodową komisję wyborczą: Obwodową Komisję Wyborczą nr 3 z siedzibą w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojecku, ul. Płocka 2c, 06 – 450 Glinojeck.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się urzędnikowi wyborczemu.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

/-/ Waldemar Godlewski

 

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Iwański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2014 15:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Iwański
Ilość wyświetleń: 367
16 kwietnia 2014 15:55 Przemysław Iwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl