Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

ZARZĄDZENIE NR 73/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK

z dnia 22 maja 2014 r.

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 25 maja 2014 roku

 

Na podstawie art. 184 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Stwierdzam wygaśnięcie członkowstwa Pana Stanisława Przybyłkiewicza, zam. Glinojeck w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Woli Młockiej z powodu zrzeczenia się członkowstwa.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

/-/ Waldemar Godlewski