Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

Skład Obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 62/2014

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK

z dnia 5 maja 2014 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do

Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych

na dzień 25 maja 2014 roku

 

Na podstawie art. 182 § 1  pkt. 1, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku powołuję obwodowe komisje wyborcze w następujących składach osobowych:

 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Glinojecku:

1)     Zdun Sławomir                                     zam. Ościsłowo

2)     Wasilewski Cezary                                zam. Glinojeck

3)     Przybyłkiewicz Agnieszka                       zam. Glinojeck

4)     Kapczyński Łukasz                               zam. Glinojeck

5)     Wasiak Agnieszka                                zam. Glinojeck

6)     Pniewska Martyna                                zam. Glinojeck

7)     Gadomski Zbigniew                              zam. Glinojeck

8)     Nowakowski Lesław                               zam. Glinojeck

 

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Glinojecku:

1)     Zdun Wioleta                                        zam. Wkra

2)     Wieseń Roman  Bernard                        zam. Glinojeck

3)     Zagórska Teresa                                   zam. Glinojeck

4)     Matuszewska Nina                                 zam. Glinojeck

5)     Załęcka Joanna                                    zam. Glinojeck

6)     Mróz Anna                                           zam. Wólka Garwarska

7)     Milewska Dorota                                   zam. Glinojeck

8)     Mysiakowska Grażyna                           zam. Glinojeck

 

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Glinojecku:

1)     Wyszyńska Agnieszka                           zam. Glinojeck

2)     Wasilewska Marta Janina                       zam. Glinojeck

3)     Dobrzeniecka Teresa                            zam. Glinojeck

4)     Gajewski Robert                                   zam. Glinojeck

5)     Załęcka Jolanta                                    zam. Glinojeck

6)     Wiechowska Katarzyna                          zam. Glinojeck

7)     Gontarski Piotr                                      zam. Glinojeck

8)     Kupniewska Barbara Anna                      zam. Glinojeck

 

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Ościsłowie:

1)     Zdun Anna                                               zam. Ościsłowo

2)     Grudziński Andrzej      Ryszard                    zam. Rumoka

3)     Jędrzejczyk Ryszard Zenon                         zam. Kondrajec Pański

4)     Zieliński Sebastian                                    zam. Glinojeck

5)     Krajewska Martyna                                     zam. Rumoka

6)     Kęsik Michał                                              zam. Ościsłowo

7)     Przybyłowska Elżbieta Tekla                        zam. Glinojeck

 

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Woli Młockiej:

1)     Wyszyński Mariusz                                      zam. Glinojeck

2)     Fąderski Grzegorz                                       zam. Rumoka

3)     Przybyłkiewicz Stanisław                              zam. Glinojeck

4)     Przybyszewska Jadwiga                               zam. Brody Młockie

5)     Marcinkowska Alicja Dorota                          zam. Ościsłowo

6)     Łukaszewska Krystyna                                zam. Wola Młocka

7)     Sobczyńska Jadwiga Lidia                            zam. Glinojeck

 

§ 2

Składy osobowe Komisji Obwodowych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

/-/ Waldemar Godlewski