Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Sesje Rady Miejskiej zobacz archiwum »

II Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku

Link do nagrania filmowego z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 roku:

https://www.youtube.com/watch?v=mAFQk9CMRJc

Załączniki:

wyniki_glosowan_ii_sesja_rady_miejskiej.pdf [12.7 MB]
uchwala_nr_ii_3_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_2018_roku_w_sprawie_powolania_komisji_rewizyjnej_rady_miejskiej_w_glinojecku.pdf [98.99 KB]
uchwala_nr_ii_4_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_2018_roku_w_sprawie_wyboru_przewodniczacego_komisji_rewizyjnej.pdf [90.54 KB]
uchwala_nr_ii_5_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_2018_roku_w_sprawie_powolania_komisji_skarg_wnioskow_i_petycji_rady_miejskiej_w_glinojecku.pdf [100.12 KB]
uchwala_nr_ii_6_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_2018_roku_w_sprawie_wyboru_przewodniczacego_komisji_skarg_wnioskow_i_petycji.pdf [93.75 KB]
uchwala_nr_ii_7_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_2018_roku_w_sprawie_powolania_stalych_komisji_rady_miejskiej_w_glinojecku.pdf [131.35 KB]
uchwala_nr_ii_8_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_2018_roku_w_sprawie_ustalenia_wynagrodzenia_burmistrza_miasta_i_gminy_glinojeck.pdf [244.18 KB]
uchwala_nr_ii_9_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_2018_roku_w_sprawie_dokonania_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy_glinojeck.pdf [2.22 MB]
uchwala_nr_ii_10_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_2018_roku_w_sprawie_zmian_w_uchwale_budzetowej_gminy_glinojeck_na_rok_2018.pdf [5.99 MB]
uchwala_nr_ii_11_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_2018_roku_w_sprawie_okreslenia_stawek_wysokosci_podatku_od_nieruchmosci.pdf [260.69 KB]
uchwala_nr_ii_12_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_2018_roku_w_sprawie_obnizenia_ceny_skupu_zyta_do_celow_wymiaru_podatku_rolnego.pdf [187.35 KB]
uchwala_nr_ii_13_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_2018_roku_w_sprawie_okreslenia_wysokosci_stawek_podatku_od_srodkow_transportowych.pdf [472.46 KB]
uchwala_nr_ii_14_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_2018_roku_w_sprawie_oplaty_targowej.pdf [195.92 KB]
uchwala_nr_ii_15_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_z_dnia_29_listopada_2018_roku_w_sprawie_wyboru_metody_ustalenia_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.pdf [384.97 KB]
uchwala_nr_ii_16_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_zmian_w_statucie_gminy_glinojeck.pdf [274.56 KB]
uchwala_nr_ii_17_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_uchwalenia_rocznego_programu_wspolpracy_gminy_glinojeck_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2019.pdf [868.98 KB]
uchwala_nr_ii_18_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_przyjecia_gminnego_programu_profilaktyki_rozwiazywania_problemow_alkoholowych_na_rok_2019.pdf [479.38 KB]
uchwala_nr_ii_19_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_wprowadzenia_regulaminu_okreslajacego_zasady_korzystania_z_silowni_zewnetrznej_boiska_do_siatkowki_plazowej_oraz_boiska_do_badmintona.pdf [305.83 KB]
uchwala_nr_ii_20_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_ustanowienia_wieloletniego_programu_oslonowego_w_zakresie_dozywiania__pomoc_gminy_glinojeck_w_zakresie_dozywiania__na_lata_20192023.pdf [522.43 KB]
uchwala_nr_ii_21_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_zasad_zwrotu_wydatkow_w_zakresie_dozywiania_w_formie_posilku_swiadczenia_pienieznego_na_zakup_posilku_lub_zywnosci.pdf [298.11 KB]
uchwala_nr_ii_22_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_podwyzszenia_kryterium_dochodowego_uprawniajacego_do_przyznania_pomocy_w_zakresie_dozywiania__dla_osob_objetych_wieloletnim_programem_wspierania_finansowego_gmin.pdf [303.01 KB]
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2018 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Marczewski
Ilość wyświetleń: 166
05 grudnia 2018 08:54 Dawid Marczewski - Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_22_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_podwyzsze nia_kryterium_dochodowego_uprawniajacego_do_przyznania_pomocy_w_zakres ie_dozywiania__dla_osob_objetych_wieloletnim_programem_wspierania_fina nsowego_gmin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:54 Dawid Marczewski - Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_21_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_zasad_zwr otu_wydatkow_w_zakresie_dozywiania_w_formie_posilku_swiadczenia_pienie znego_na_zakup_posilku_lub_zywnosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2018 08:38 Dawid Marczewski - Dodanie załącznika [uchwala_nr_ii_20_2018_rady_miejskiej_w_glinojecku_w_sprawie_ustanowie nia_wieloletniego_programu_oslonowego_w_zakresie_dozywiania__pomoc_gmi ny_glinojeck_w_zakresie_dozywiania__na_lata_20192023.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl