Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Stanowiska

Łukasz Kapczyński

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck

Zenona Babicz

Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck

Celina Czerska

Skarbnik Miasta i Gminy

Nina Matuszewska

Stanowisko pracy d/s realizacji zadań głównego księgowego oświaty

Wiesława Bogusławska

Stanowisko pracy d/s księgowości jednostek oświatowych

Ewelina Jasiulewicz

Stanowisko pracy d/s księgowości jednostek oświatowych

Ewa Janiszewska

Stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej i opłat lokalnych

Paweł Figórski

Stanowisko pracy d/s wymiaru podatków, windykacji i egzekucji podatków i opłat lokalnych

Katarzyna Łukaszewska

Stanowisko pracy d/s wydatków budżetowych

Marcelina Kocot

Stanowisko pracy d/s dochodów budżetowych

Joanna Markwat

Stanowisko pracy d/s dochodów budżetowych

Zastępstwo

Aldona Krajewska

Stanowisko pracy d/s płac i księgowości instytucji kultury

Wiesława Obidzińska

Stanowisko pracy d/s księgowości budżetowej i funduszu sołeckiego 1/2 etatu

Jadwiga Sobczyńska

Sekretariat i obsługa interesantów

Iwona Wernicka

stanowisko pracy d/s obsługi Rady, kadr i nadzoru nad działaniem placówek służby zdrowia

Lesław Nowakowski

Stanowisko pracy d/s Obrony Cywilnej, bezpieczeństwa publicznego, kultury fizycznej i sportu

Barbara Kupniewska

Stanowisko pracy d/s gospodarki nieruchomoścciami, lokalami i majątkiem Gminy

Elżbieta Przybyłowska

Stanowisko pracy d/s rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i utrzymania czystości i porządku w Gminie

Monika Sarnecka

Stanowisko pracy d/s ochrony środowiska i ochrony przyrody

Mariola Wieńska

stanowisko d/s wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi

Danuta Wojkowska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Małgorzata Dudka

Stanowisko d/s ewidencji ludności i nadzór nad działaniem placówek kultury

Barbara Kowalska

Stanowisko pracy d/s dodatków mieszkaniowych i działalności gospodarczej

Sylwia Koziatek

Stanowisko pracy d/s budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych

Antoni Strzembeczny

Stanowisko d/s budowy,modernizacji i utrzymania dróg gminnych

Tomasz Lewandowski

Stanowisko pracy d/s promocji, współpracy z instytucjami i wdrażania projektów informatycznych

Aneta Licnerska

Stanowisko pracy d/s pozyskiwania środków finansowych do budżetu gminy

Anna Pośpiech

Stanowisko pracy d/s zamówień publicznych

Leszek Wróblewski

Pełnomocnik Burmistrza d/s profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w Gminie

Alina Krygielska

Stanowisko sprzątaczki

Marek Koziarski

Kierowca ciągnika

Marek Boniewski

Konserwator

Mariusz Pniewski

kierowca autobusu szkolnego

Zbigniew Derbin

kierowca autobusu szkolnego

Stanisław Przybyłkiewicz

Kierowca autobusu szkolnego

Wojciech Bruździński

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury

Urszula Wróblewska

Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku

Barbara Mioduszewska

Stanowisko pracy d/s prowadzenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "PROMYK" w Glinojecku

Dorota Kraśniewska

Stanowisko pracy d/s prowadzenia Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "PROMYK" w Glinojecku

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 33783
04 lutego 2019 12:10 Tomasz Lewandowski - Usunięcie stanowiska: Stanowisko pracy d/s organizacji oświaty.
04 lutego 2019 12:10 Tomasz Lewandowski - Usunięcie stanowiska: Stanowisko pracy d/s księgowości jednostek oświatowych .
03 października 2017 12:43 Dawid Marczewski - Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy d/s promocji, współpracy z instytucjami i wdrażania projektów informatycznych.
Realizacja: IDcom.pl