Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

Rada

Stanowiska

Anita Pniewska

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kamil Boniewski

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Dariusz Lewandowski

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji