Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
http://glinojeck.bipgmina.pl

Dane teleadresowe

Nazwa:Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku
Rodzaj:Gmina miejsko-wiejska
NIP:

566-000-82-75

Województwo:mazowieckie
Powiat:ciechanowski
Gmina:Glinojeck
Miejscowość:Glinojeck
Adres:Płocka 12
Kod pocztowy:06-450
Procent na inwestycje:46,00 %
Obszar:153 km²
Liczba mieszkańców:8145 mieszkańców
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck:

mgr Łukasz Kapczyński

23 674 00 17

23 674 28 18

Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck:

mgr Zenona Babicz

23 674 28 02

23 674 28 18

zbabicz@e-glinojeck.pl

Informacje dodatkowe:

WYKAZ KONT BANKOWYCH:
GMINA GLINOJECK:
36 8229 0005 0000 0817 2000 0010 - Dochody gminy Glinojeck, zwroty niewykorzystanych środków, subwencje, dotacje, udziały w podatkach dochodowych dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST,

URZĄD MIASTA I GMINY GLINOJECK:
22 8229 0005 0000 0912 2000 0230 - opłata skarbowa, opłata targowa, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości
podatek rolny, podatek leśny, opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenia alkoholowe
czynsze, media, darowizny, opłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

85 8229 0005 0000 0912 2000 0260 - wadium
zabezpieczenie należytego wykonania umowy


09 8229 0005 0000 0912 2000 0270 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Opłat na w/w konta bez pobierania prowizji można dokonywać w:
Bank Spółdzielczy w Glinojecku
Adres:
ul. Płocka 14
06-450 Glinojeck
powiat ciechanowski
woj. mazowieckie
Telefon:
+ 48 23 674 00 76
Godziny pracy
poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00

DANE DOTYCZĄCE GMINY:

GMINA GLINOJECK
NIP 566 188 11 29
REGON 130377882DANE DOTYCZĄCE URZĘDU MIASTA I GMINY GLINOJECK:

URZĄD MIASTA I GMINY
NIP 566 000 82 75
REGON 000536203

BUDŻET GMINY:

BUDŻET GMINY
DOCHODY 40 653 790,43
WYDATKI 43 846 488,18

Epuap skrytka:

Adres skrytki epuap:

/7m51bun4qd/skrytka
oraz
/7m51bun4qd/SkrytkaESP